Invest Plan

Heeft u zich al eens afgevraagd of investeren in vastgoed iets voor u is? Wat is de minimum inbreng en wat is mijn rendement? De antwoorden op deze vragen zouden u wel eens kunnen verbazen.

Met het Invest Plan van Il Posto wordt uw financiële situatie geïnventariseerd en doorgelicht. Voor velen lijkt investeren onder de vorm van vastgoed immers een onmogelijk doel of een slechts doel op lange termijn maar dankzij het plan dat Il Posto voor u uitwerkt, verwerft u nieuwe inzichten in de werking van het investeren in vastgoed. U ontvangt van ons een grondige analyse en aanbevelingen op basis van uw persoonlijke mogelijkheden en wensen. Indien u wenst over te gaan tot een concrete investering, dan staan wij aan uw kant in elke stap die u hierin wenst te zetten. Onze uitgebreide kennis van de vastgoedmarkt staat tot uw dienst. U bepaalt zelf het tempo.

Werkwijze:
Stap 1: U doet een contactaanvraag
Stap 2: Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek
Stap 3: Indien u interesse heeft, werken wij een Invest Plan op maat uit
Stap 4: Indien u dit wenst, begeleiden wij u bij het waarmaken van uw investeringsambities

MYG 6704